Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai

 

Câu khẳng định trên không sai, nhưng sẽ chính xác hơn nếu viết đầy đủ thế này:

Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai trong khoảng thời gian từ 1976 đến 1982.

Thật vậy, tỉnh Đồng Nai được thành lập năm 1976, khi đó Đồng Nai có 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện và 1 quần đảo.

Ở thời điểm đó Đồng Nai bao gồm cả Vũng Tàu (thị xã Vũng Tàu), huyện Cần Giờ của TPHCM (lúc ấy mang tên là huyện Duyên Hải thuộc Đồng Nai) và quần đảo Trường Sa.

Đến ngày 29/12/1978 huyện Duyên Hải được chuyển về TPHCM.

Ngày 30/09/1979, thị xã Vũng Tàu được tách ra khỏi Đồng Nai để thành Đặc khu Vũng Tàu - Côn đảo (lúc đó chưa gọi là tỉnh).

Đến tháng 12/1982 quần đảo Trường Sa được đổi thành huyện Trường Sa, và cũng trong tháng này huyện Trường Sa được chuyển nhập vào tỉnh Phú Khánh (bây giờ là Khánh Hòa).

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét