Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

Tản mạn bên... bệnh viện Từ Dũ

 Ngồi uống cafe cạnh bệnh viện Từ Dũ, để giết thời giờ, Hai Ẩu đố Bùm:

Bệnh viện Từ Dũ

Đố con giữa bệnh viện Từ Dũ và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM có gì liên quan với nhau?

Bùm trả lời: Bệnh viên Từ Dũ là nơi người ta vô đẻ con, Bảo tàng Mỹ thuật là nơi họa sĩ đẻ ra tác phẩm nghệ thuật!
Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Không phải! Bệnh viện Từ Dũ và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM xuất xứ cùng một chủ, đó là chú Hỏa, tức Hui Bon Hoa. Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM xưa kia là nhà chú Hỏa, còn bệnh viện Từ Dũ ra đời năm 1937 do chú Hỏa hiến đất của mình để xây dựng (19.123 m2). Lúc đó nó mang tên là Maternité Indochinoise (Bảo sanh viện Đông Dương).

Đố con giữa bệnh viện Từ Dũ và mắm tôm chua Huế có gì liên quan với nhau?

Bùm trả lời: À, bà bầu thường thèm chua, nên ăn mắm tôm chua!

Mắm tôm chua

Tầm bậy! Tương truyền rằng mắm tôm chua là đặc sản Gò Công (đến bây giờ vẫn thế). Bà Từ Dũ quê ở Gò Công, khi ra làm dâu xứ Huế (tức là làm hoàng hậu ấy) vẫn nhớ món ăn quê nhà nên truyền làm món mắm tôm chua theo kiểu Gò Công làm món ngon cho vua xơi. Kể từ ấy mắm tôm chua trở thành món ăn cung đình Huế.

Câu nào con cũng trả lời sai cả, đây là câu cuối cùng: Giữa bà Từ Dũ và... Phạm Tường Nhân có gì liên quan với nhau?

Bùm (lè lưỡi): Ư, Phạm Tường Nhân là Bùm mà, Bùm sinh ra ở bệnh viện Từ Dũ à?

Bà Từ Dụ

Sai rồi, con sinh ra ở Biên Hòa. Giữa bà Từ Dũ và Phạm Tường Nhân có 1 điểm chung, đó là cùng họ Phạm. Bà Từ Dũ tên tộc là Phạm thị Hằng, con của quan đại thần Phạm Đăng Hưng, thượng thư bộ Lễ thời Gia Long và Minh Mạng. À, ngoài ra có một điểm cần đính chánh nữa, đó là: Từ Dụ mới đúng, chớ Từ Dũ là đọc sai đó con à!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét